ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟ

 

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΙΟΥΝΙΟ) -- 1/1/23 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες 

                   
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΟ 2022-2023 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

50

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

40

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

80

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

50

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

40

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

20

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

35

ΜΗΝΑΣ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

25

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΓΟ  2022-2023

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

80

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

20

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ.)

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ *** 

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

35

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

 

*ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20

ΔΙΜΗΝΟ ***


* ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Αφορά τους λήπτες Ε.Ε.Ε.,άτομα με αναπηρίες (νοητικές, σωματικές, αισθητηριακές), άτομα με κατα πλάκα σκλήρυνση και άτομα με Θαλασσαιμία

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τα 3α,4α,κ.ο.κ. παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα άλλα 2,παιδιά υπαλλήλων ΚΟΑ.
Στα Προγράμματα ενηλίκων αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, φοιτητές, υπαλλήλους ΚΟΑ και τους συζύγους τους.

***Η εγγραφή θα έχει ισχύ απο αρχή του μήνα ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής