ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Γ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 23 - ΙΟΥΝΙΟ 24:        01/09/2023 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΟ 2023-2024 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

70

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

55

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

110

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

85

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

70

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

55

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

35

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

35

ΜΗΝΑΣ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

25

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΓΟ  2022-2023

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

110

 

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

35

 

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ *** 

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

35

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

 

*ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20

ΔΙΜΗΝΟ ***


* ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Αφορά τους λήπτες Ε.Ε.Ε.,άτομα με αναπηρίες (νοητικές, σωματικές, αισθητηριακές), άτομα με κατα πλάκα σκλήρυνση και άτομα με Θαλασσαιμία

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τα 3α,4α,κ.ο.κ. παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα άλλα 2,παιδιά υπαλλήλων ΚΟΑ.
Στα Προγράμματα ενηλίκων αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, φοιτητές, υπαλλήλους ΚΟΑ και τους συζύγους τους.

***Η εγγραφή θα έχει ισχύ απο αρχή του μήνα ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής

Το Όνομα Χρήστη είναι το email