Φόρμα εγγραφής στο σύστημα

Για να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προγράμματα ΑΓΟ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στο σύστημα.
Η διαδικασία είναι απλή: Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν.

Το Όνομα Χρήστη είναι το Εmail