ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΟ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

70

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

55

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

110

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

85

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

70

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

55

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

35

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΤΡΙΜΗΝΟ

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

35

ΜΗΝΑΣ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

25

ΜΗΝΑΣ

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

15

ΜΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΓΟ 2020-2021

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

110

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

35

ΕΤΗΣΙΟ (ΣΕΠΤ.-ΙΟΥΝ.)

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

35

ΜΗΝΑΣ

*ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

15

ΜΗΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΟΛΕΣ

ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ-ΕΕΕ

ΔΩΡΕΑΝ

ΟΛΕΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΟΛΕΣ


*ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τα 3α,4α,κ.ο.κ. παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα άλλα 2 και παιδιά υπαλλήλων ΚΟΑ.
Στα Προγράμματα ενηλίκων αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, φοιτητές, υπαλλήλους ΚΟΑ και τους συζύγους τους.


Το Όνομα Χρήστη είναι το Εmail