ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΟ 2023-2024 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

50

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

40

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

80

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

50

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

40

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

20

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

60

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

35

ΜΗΝΑΣ ***

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ)

25

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΓΟ  2023-2024

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

80

 

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

20

 

ΕΞΑΜΗΝΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ)

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

90

ΤΡΙΜΗΝΟ *** 

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

30

ΤΡΙΜΗΝΟ ***

ΚΟΛΥΜΠΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ

35

ΜΗΝΑΣ ***

**ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

15

ΜΗΝΑΣ ***

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

 

*ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20

ΔΙΜΗΝΟ ***


* ΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Αφορά τους λήπτες Ε.Ε.Ε.,άτομα με αναπηρίες (νοητικές, σωματικές, αισθητηριακές), άτομα με κατα πλάκα σκλήρυνση και άτομα με Θαλασσαιμία

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τα 3α,4α,κ.ο.κ. παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα άλλα 2,παιδιά υπαλλήλων ΚΟΑ.
Στα Προγράμματα ενηλίκων αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, φοιτητές, υπαλλήλους ΚΟΑ και τους συζύγους τους.

***Η εγγραφή θα έχει ισχύ απο αρχή του μήνα ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής

Το Όνομα Χρήστη είναι το Εmail